top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - תת בטוח עקב נזקי רעידת אדמה

ת. פרסום: נובמבר 2008

שלום רב,

תת בטוח עקב נזקי רעידת אדמה

במקרה של רעש חזק ונזק בהיקף ארצי ימצאו עצמם בעלי מבנים ועסקים רבים מבוטחים לא מספיק מרעידת אדמה.


בפוליסות רכוש במדינת ישראל מוגדר סכום הבטוח לנזקי רעידת אדמה כסכום לבטוח אש, כך בעסקים ודירות. חלק מהם ביטוח רכוש בהתאם לסקר שערכו להערכת שווי הרכוש לרכישתו כחדש -כדי להמנע מתת בטוח. לרובם יש סעיף המתיר תת בטוח בשעור של עד 15% מהרוכש המבוטח למניעת תת בטוח בשעור נמוך. השאלה היא האם אמנם סכומי הבטוח יספיקו לקימום המבנים שבבעלותם ו/או לשכור מבנים חלופיים בשעור המבוטח בפוליסות הרכוש כשעור בסכום הבטוח של המבנים. מלימוד נזקי רעידת אדמה אשר ארעו באזורים עסקיים מתברר כי נזק בשעור גדול גרר התייקרויות בענף הבנייה ובתשומות הבנייה בשעור של עשרות אחוזים ולעיתים גם מאות אחוזים. אמנם ההתייקרות לא נמשכה לנצח כי גורמים מסחריים ניצלו את המצב ליבוא חומרי גלם וציוד. אולם התברר כי הפגיעה בדרכים ובתשתיות, חשמל, תקשורת ומים גרמה להאטה בשיקום האזורים הנפגעים ואף לבטול חלק מהפעילות בהם לזמן ארוך או אף לתמיד.


דוגמא קטנה ניתן לראות מנזק אש אשר קרה בבית מרכזים ביפו לפני מספר שנים אשר הרס כ-150 עסקים. המבנה בער, התמוטט ובהמשך העיריה הורתה על הריסתו על תכולתו. מחירי השכירות של מבנים סמוכים שהיו ריקים אותה עת עקב האינתיפדה קפצו ב-200% ברחובות הסמוכים לאתר, ובשעורים נמוכים יותר ככל שהמבנה היה רחוק יותר. כל העסקים בלי יוצא מן הכלל נאלצו לעזוב את האזור שהפך למגרש חנייה, חלקם נדד מחוץ לעיר במחיר לוגיסטי יקר. משמע- אובדן אזור הפעילות עקב רעידת אדמה עלול לקרות עקב פגיעה בהיקף אזורי המצב עשוי להגיע למחסור בשטחים מפותחים בהיקף גדול על כל המשתמע מכך. פיתוח מזורז יכול לגרום לכך שלאחר שנה בערך רוב המחסור בשטחי תעשייה מפותחים יסופק אולם לא יהיה מנוס מנדידת מפעלים לאזורים רחוקים ומבנייה מאולצת מהירה ויקרה. גם ספקי ציוד ומכונות בארץ ובחו"ל עלולים לייקר את מחירי הסחורות בעקבות הביקוש הגבוה , מחירי הובלה והתקנה יתייקרו מאד וכל זאת מבלי לנתח את ההשפעה על אובדן רווחים ממושך ביותר שעשוי לקרות. למצב כמתואר לעיל רוב העסקים ובעלי המבנים אינם ערוכים וסכומי הבטוח לרכושם המתאים לסכון אש ממוקד ובודד עלולים להתברר כנמוכים מדי, הביקוש למימון יתר עשוי לייקר גם את עלויות הכסף בנוסף.


הפתרון לסכון כאמור שהוא רב מימדים הוא ביטוח מטריה שיורי, לנזקי רעידת אדמה בלבד, שיכול לרכוש סקטור או אזורי או בתחום דומה. למשל - בתי החולים, התאחדות המלונות ועוד אירגונים, יכולים לפנות לשוק העולמי ולרכוש גבול אחריות שיורי נוסף ,משותף לכולם, אשר יקנה מטריית פצוי מעבר לסכום הבטוח השוטף מסכוני אש. רכישת הכיסוי על בסיס ענפי יכולה לפזר את הסכון למבטח ולהשפיע על המחיר. גם הגבלת התקרה בגבול אחריות תוכל לעזור לענף לרכוש כיסוי סביר אשר יתחלק בין הרוכשים לפי סכומי הבטוח שיצהיר כל אחד בתוך סל הביטוח. סוכנויות הביטוח יכולות לפעול באספקת פתרון לענפים וללקוחותיהם בכלל, כשרות נוסף, באמצעות קשריהם עם המבטחים בארץ וגם בחו"ל למקרה הצורך, ולרכוש ללקוחותיהם מטרית ביטוח ללקוחות שיהיו מעונינים בכך. גם המבוטחים וגם המבטחים יצאו נשכרים מפתרון לסוגיה זו- וענף הבטוח יוסיף מוצר חדש לסל שרותיו.


לגבי בטוח אובדן רווחים - כל בעל עסק יצטרך להעריך את ההשפעות ארוכות הטווח שינבעו לעסקו מרעידת אדמה ולהגדיר בהתאם את היקף הבטוח השיורי שיבקש לבטח לגבי אובדן הוצאות קבועות ו/או מוגדלות. עולה מכך כי יהיה צורך לרכוש בטוח שיורי לסיכוני אובדן רווחים, או שהוא יהיה בטוח משולב עם נזקי רכוש כמקובל בבטוח נזקי טרור למשל.


הערה לקבוצים: קבוצים רבים מבוטחים במסגרת גבול אחריות די גבוה, אולם אין הוא מכסה את כל ערכו של רכושם ורכוש חבריהם. לחלק מהם, לפחות למפעלים שבתחומם יש צורך במטרית בטוח משלימה שאותה ניתן להגדיר לצרכיהם או לשלב אותה במטרית רכוש ענפית כמוצע לעיל.


בקשר לדירות ובתים פרטיים: כולם חשופים לאותו סכון כאשר העיקרי בהם הוא התייקרות בענף הבנייה ובחלקו מהתייקרות הקרקע. גם להם ניתן לרכוש מטרית כיסוי במסגרת סוכנות בטוח מרכזת שתאפשר השלמת פיצוי מרעידת אדמה. המדינה יכולה אף היא לרכוש ביטוח משלים בגבול ארצי משותף ולהוסיף אותו לחיוב הארנונה אולם כיסוי זה לא יפתור את בעייתו של מי שאין לו בכלל ביטוח לרכושו והרעיון עלול להביא להתנגדות פוליטית.


© כל הזכויות שמורות ל כותב המאמר - יואל אמת - יועץ להערכת סיכוני ביטוח ותביעות ביטוח ממשרד "אימות ניהול סכוני ביטוח".

10 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page