top of page

 ביטוח סיכונים מיוחדים 

עו"ד שי רוזנבלום 
מנהל צוות סיכונים

מיוחדים 
 

טל: 03-6142121
נייד: 050-4455726 

ShayR@amnongur.co.il

מחלקת ביטוח סיכונים מיוחדים בקבוצת אמנון גור סוכנות לביטוח פועלת מזה 12 שנה ומחזיקה ברישיון לשיווק ביטוח ישירות מטעם לוידס - שוק הביטוח הגדול והיוקרתי בעולם.

מטרתה היא לבטח דירקטורים ונושאי משרה, שבמסגרת עבודתם פועלים בסביבת קבלת החלטות בעלת סיכונים ומפת אינטרסים מורכבת. המחלקה משמשת גב ביטוחי וגוף מייעץ שמעניק את הביטחון הנדרש על מנת להוביל ארגונים ללא מורא. הפוליסות נתפרות במיוחד לצרכי המבוטחים בחברות הביטוח השונות.

ביטוח סיכונים מיוחדים ברשף סוכנות לביטוח


רשיון ה-OMC של אמנון גור מטעם "לוידס" מאפשרת לסוכנות לפעול ישירות ובאופן אקסקלוסיבי מול חברות הביטוח הגדולות בעולם ומעניק גישה ישירה למבטחי משנה בינלאומיים בלונדון. 
במחלקה מועסקים כעשרה עורכי דין וכלכלנים, כולל מחלקה משפטית פנימית המתמחה בסוגי ביטוח שונים ומטפלת במעל ל-150 תביעות בשנה.


מיה ליסיצקי
מיה , עו"ד מטעם המכללה למנהל, בעלת תואר ראשון במשפטים.  מאז שנת 2000 עובדת מיה בשורה של תפקידי מכירות וניהול בסוכנויות ביטוח בישראל, כולל בתחומי ביטוח הבריאות והחיים. מזה כ-12 שנה מתמחה מיה בתחום הסיכונים המיוחדים.

ביטוח סיכונים מיוחדים.jpg

Thanks! Message sent.

bottom of page