top of page

הסדרים פנסיונים 

ברוך רוזנצוויג
סמנכ"ל ומנהל תחום ניהול הסדרים פנסיוניים ובריאות 


טל: 03-6142121
נייד: 054-8125599 
baruch@amnongur.co.il

רשף עוסקת בניהול הסדרים פנסיוניים, תיקי ביטוח חיים, בריאות, מנהלים ופנסיה מזה למעלה מ- 14 שנה. משנת 2001 היא פועלת כחברה-בקב' שגיא יוגב חברת בת של מגדל חברה לביטוח בע"מ.

הסדרים פנסיוניים

רשף פועלת על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה 2005. לפי חוק זה רשף הינה סוכן פנסיוני , ואיננה יועץ פנסיוני. הסוכנות הינה חברה-בקב' מגדל ובעלת זיקה לחברות הביטוח: מגדל, הראל, מנורה, כלל, והפניקס; לקרנות הפנסיה: מקפת החדשה, עתודות החדשה, פניקס פנסיה ומנורה מבטחים; ולגופים הפיננסיים: מגדל שוקי הון, דש ניהול קופות גמל, אקסלנס, פסגות, תמיר-פישמן, מיטב, אלטשולר שחם, פרפקט וכלל פיננסים - שאת מוצריהם היא משווקת בתמורה לקבלת עמלה.

העוצמה הכלכלית של קבוצת שגיא יוגב ורשף נשענת לא במעט על שיוכה המשפחתי: החברה-האם מגדל היא הגדולה בקבוצות הביטוח בישראל, וממנה קצרה הדרך אל המקורות העסקיים של בנק לאומי ושל ענק הביטוח העולמי ג'נרלי. גודלה של קבוצת שגיא יוגב ורשף היקף עסקיה, קשריה המקצועיים עם כל חברות הביטוח בארץ וה"יחוס המשפחתי" מקנים לה ולרשף תנופה וגמישות ביוזמות כלכליות, יכולת תגובה מהירה, יצירתיות ויכולת גבוהה בקידום תהליכי הטיפול בלקוח.

צוות מגדל והפניקס הנמצא ביחד עם משרדי הקבוצה בפ"ת מאפשר לצוותי העבודה של רשף לתת ללקוחות הקבוצה מענה ישיר, יעיל ומהיר בכל נושאי הביטוח: חיתום, הפקת פוליסות, קליטת כספים, פדיונות, הלוואות,

תשלום תביעות וכדומה

.

תשתית ארגונית

תוכנת "שי ביט " הנה מערכת ידידותית וקלה לשימוש, וקיימת בענף הביטוח בגרסאות שונות מזה שנים רבות. התוכנה מאפשרת לחברה לנהל הסדרים פנסיונים מורכבים . התוכנה כוללת ניהול מערך גביה מורכב של ניהול הסדרים פנסיונים תוך אינטראקציה עם נתוני חברת הביטוח וקרנות הפנסיה, העברת כספים לחשבון נאמנות ו / או לחברות הביטוח באמצעות מדיה מגנטית, יצירת דוחות כפי שיפורטו בהמשך, ניהול תיק הביטוח של הלקוח בכל הרמות הן בנוגע לנתוני הביטוח והן בכל הנוגע לסריקת מסמכים אופטית , מעקב אחרי משימות ועוד.

תוכנת "שי ביט " הנה מערכת ידידותית וקלה לשימוש, וקיימת בענף הביטוח בגרסאות שונות מזה שנים רבות. התוכנה מאפשרת לחברה לנהל הסדרים פנסיונים מורכבים . התוכנה כוללת ניהול מערך גביה מורכב של ניהול הסדרים פנסיונים תוך אינטראקציה עם נתוני חברת הביטוח וקרנות הפנסיה, העברת כספים לחשבון נאמנות ו / או לחברות הביטוח באמצעות מדיה מגנטית, יצירת דוחות כפי שיפורטו בהמשך, ניהול תיק הביטוח של הלקוח בכל הרמות הן בנוגע לנתוני הביטוח והן בכל הנוגע לסריקת מסמכים אופטית , מעקב אחרי משימות ועוד.

רשף פועלת בשיתוף החברות לניהול שירותי שכר (כגון חילן יענא ועוד עובדי החברות הלקוחות ברשף יכולים לקבל את המידע הנדרש לגבי פוליסות הביטוח שלהם באמצעות אתרי האינטרנט של חברות הביטוח ואתר האינטרנט של רשף.

שרות למעסיקים ולעובדים


המעסיק מקבל מאתנו תמיכה שוטפת בכל הנושאים הקשורים לתחום התמחותנו. במידת הצורך תלווה התמיכה בחוות דעת משפטיות וחשבונאיות על יד מיטב המומחים בתחום.

העובדים ובני / בנות זוגם יוכלו לקבל מאיתנו סל שירותים בנושאים הקשורים למערך הביטוחי שלהם הכולל בדיקת פוליסות ביטוח חיים שנערכו בעבר, תכנון מס לקראת פרישה עזיבת עבודה וכו'.

הסדרים פנסיוניים

Thanks! Message sent.

bottom of page