top of page

 ביטוח חבות (אחריות) המוצר 

שי רוזנבלום

עו״ד שי רוזנבלום

מנהל צוות סיכונים מיוחדים

טלפון:
03-6142121

0504455726

אימייל:

ShayR@amnongur.co.il

מהו ביטוח חבות (אחריות) המוצר? 

פוליסת ביטוח חבות המוצר נועדה להגן על יצרן, משווק, יבואן של מוצר בגין נזק שנגרם על ידי מוצר לאחר שיצא מחזקתו ונחשף לציבור, כאשר הסיכונים הכרוכים במעשה השיווק של המוצר והנזק שאירע כתוצאה מחשיפה זו חלים על היצרן ועל כל השרשרת שבין היצרן לצרכן סופי.

חוק האחריות למוצרים פגומים קובע כי יצרן חייב לפצות מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שייצר, ואין על הצרכן הנפגע להביא עדות כי המשווק או היצרן התרשלו , כל מה שנדרש הוא הוכחה כי הנזק שנגרם לו הוא תוצאה מן השימוש במוצר.

אין כל חשיבות האם היצרן אשם בפגם או לא. בשל האחריות החמורה המוטלת על היצרן, קיימת חשיבות רבה לרכישת ביטוח חבות המוצר.

למי מיועד ביטוח חבות המוצר? 

הביטוח מיועד ליצרנים, יבואנים, משווקים ומתקינים של מוצרים שונים ללא כל קשר באם היצרן שלהם בארץ או בחו"ל ניתנים או אינם ניתנים לזיהוי ברור על תווית או אריזת המוצר. במקרה של נזק מהמוצר בסביבה המשפטית של היום כל שרשרת ההספקה תתבע.

המאפיינים של סיכוני המוצר 

 

  • תפוצתו הגלובלית של המוצר - תקלה בייצור או פגם במוצר ישפיעו על יחידות מוצרים רבות מאוד העלולות להזיק במקביל.

  • תפוצתו ההמונית של המוצר - מוצרים רבים מיועדים הן לשיווק מקומי והן לייצוא וגורמים לכך שפוטנציאל הנזק אינו רק מקומי , לכן הבקרה, הדיווח והתיקון של הזנק הופכים לקשים ביותר. 

  • תקופת התהוות הנזק - משלב הייצור, דרך מהלך השיווק וההגעה אל נקודות המכירה, נפרשות לתקופות זמן ארוכות, כלומר חי המוצר חיים ארוכים עד להופעתו של הנזק ואין בהכרח סמיכות בין סיבת הנזק למועד בו יקרה הנזק בפועל.


מה כולל הכיסוי הביטוחי? 

הפוליסה מכסה את המבוטח מפני תביעות שבהן ייתבע ע"י צד שלישי לתשלום פיצויים בגין נזק (מוות, היזק גופני, מחלה, אובדן או נזק פיזי לרכוש) שמקורו במוצר שבאחריות המבוטח (כיצרן, כמשווק או יבואן). הנזק הנגרם מהמוצר יכול להיות כתוצאה מפגם חלקי או מפגם מוחלט והמבוטח הוא האחראי לו אף אם איננו אשם בהיווצרותו באופן ישיר, וחלה עליו חובה לפצות את מי שנגרם לו נזק כתוצאה מאותו פגם.

הפוליסה כוללת גם כיסוי בגין הוצאות משפטיות ומעניקה כיסוי לכל תביעה שתוגש במהלך תקופת הביטוח בגין כל פעולה שבוצעה מיום רכישת הביטוח. הפוליסה מותאמת לצרכיו המיוחדים של המבוטח תוך מתן מענה למצבים שהם מעצם טבעם שכיחים בשוק יצרני המוני – בו לא פעם מתגלים במוצרים פגמים שאינם בהכרח תוצאה ישירה של פעילותו של המבוטח.

סוכנות רשף מתמחה בסוגים שונים של ביטוח חבות המוצר, כולל כיסוי RECALL והתאמת הביטוח לכיסוי בכל העולם, כולל ארה"ב. ביכולתנו לערוך פוליסות לפי דרישות בינלאומיות, כולל דרישות מיוחדות אמריקאיות – כגון Commercial General Liability.


ביטוח ריקול (RECALL)

הביטוח נועד להגן על החברה מנזקים העולים מפעולת הריקול של מוצריה עקב פגם מקרי או מכוון בייצור, אריזה כולל תוויות והוראות שימוש הביטוח מכסה הוצאות תקשורת, העברה ומשלוח, עבדה, אחסון והשמדה והוצאות נדרשות נוספות.

(Commercial General Liability (CGL:

פוליסה מכסה תביעות על נזקי גוף ורכוש שנגרמו לצדדים שלישיים. מדובר על פוליסה יחידה אשר משלבת כיסוי חבות מוצר עם צד ג' על בסיס בינלאומי.

מדובר על פוליסה בסטנדרטים אמריקאיים, שכוללת בתוכה כיסויים מיוחדים הנדרשים על ידיד אישורי ביטוח אמריקאיים, כגון: Personal & Advertizing Injuries, Med expenses , כוללת כיסוי למשווקי החברה.

Thanks! Message sent.

bottom of page