top of page

ביטוח אישי

ערן דורון

מנהל מח׳ ביטוח פרט

טלפון ראשי:

054-2164411

כחלק משינוי המגמה בעולם הפיננסי החלה רשף לנהל את תיק הביטוח של לקוחותיה בניהול מתכלל one stop shop כל זאת תוך בכדי לאפשר ללקוח לקבל מענה ביטוחי רחב בעלויות נמוכות ולאפשר לו ליהנות מהגנה ביטוחית נרחבת ואיכותית.

 

ברשף ביטוח אישי מנהל תיק אישי לכל לקוח אשר תפקידו לוודא באופן רציף כ לקוח כיסוי ביטוחי הולם ובעליות אטרקטיביות.

ביטוח אלמנטרי - ביטוח אישי
 

הוא מכלול ענפי הביטוח המבטחים מפני סיכון לרכוש: סיכון לאובדן הרכוש (כולו או חלקו) וסיכון לפגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש. ענפים עיקריים בביטוח אלמנטרי:

  • ביטוח רכב: ביטוח מפני נזקים לרכב ולנוסעים בו, וביטוח מפני נזק לצד שלישי.

  • ביטוח דירה: ביטוח מפני נזק לדירה ולרכוש שבה כתוצאה משריפה, שיטפון, רעידת אדמה, פריצה וכדומה.

?מה כוללת הפוליסה

ביטוח אישי - פוליסות לביטוח אלמנטרי כוללות בדרך כלל סכום של השתתפות עצמית - סכום נזק שאותו ישלם המבוטח מכיסו. להשתתפות העצמית שתי מטרות:

  • מניעתן של תביעות קטנות, כאלה שגובהן נמוך מגובה ההשתפות העצמית.

  • הקטנת הסיכון המוסרי של חברת הביטוח על ידי מתן תמריץ מסוים למבוטח לשמור על רכושו, כדי להימנע מההשתתפות העצמית.

לעתים מוצע סכום משתנה של השתתפות עצמית: ככל שההשתתפות העצמית גבוהה יותר, כך הפרמיה נמוכה יותר.

בקביעת גובה הפרמיה ניתנת הנחה בגין היעדר תביעות - הנחה שהיא תמריץ נוסף למבוטח להימנע מהגשת תביעה לחברת הביטוח.

 


 

ביטוח אישי - רשף סוכנות לביטוח.jpg

תודה על פנייתך!

bottom of page