top of page

ביטוח מדעי החיים

טלפון ראשי:
0542370237

שי רוזנבלום

ביטוח מדעי החיים מספק מגוון רחב של פתרונות ביטוח להגנת החברה מסיכונים שלהם היא נתונה בסביבת עסקית ומשפטית מודרנית.

רשף-אורביט נותנת מענה של "One Stop Shop" להגנה על נכסי החברה מתביעות משפטיות בגין נזקים שנגרמו לצדדים שלישיים כתוצאה ממוצרי החברה או כתוצאה מעריכת הניסויים הקליניים על ידה.אנחנו מספקים תנאים מיוחדים להגנה על חברות שפעילותן כוללת מעבדות, ניסויים קליניים וסיכונים נוספים הכרוכים בפעילות בתחום מדעי החיים וביוטכנולוגיה.

לא פחות חשוב מההגנה על החברה הוא להעניק מענה ביטוחי לאנשים שעומדים מאחורי מסך החברה ומקבלים החלטות. אלו חשופים לתביעות משפטיות נגדם באופן אישי וזאת משום שחוק החברות מאפשר זאת. לסוכנות רשף ישנן הרחבות מיוחדות שיצרנו יחד עם חברות הביטוח המספקות את ההגנה הטובה ביותר לדירקטורים ולנושאי המשרה של חברתך.

אנחנו מאמינים שהשיטה הטובה ביותר לפתור סיכונים אלו היא לעבוד עם גורם מקצועי אחד שיכול לספק שירות ברמה מקצועית הכי גבוהה יחד עם ראיה גלובלית ורחבה בדגש על שירות אישי והקפדה על המחירים הטובים ביותר הקיימים היום בתחום.

מפת הלקוחות של רשף כוללת מאות חברות משלב הפיתוח ועד לחברות ציבוריות עם מכירות של מיליוני דולרים בכל העולם.

לנו יש את הידע והניסיון להגן אליך ועל חברתך.

תודה על פנייתך!

bottom of page