top of page

 ביטוח סיעודי

אתי תיתן
מנהלת תיקי לקוחות

טל: 03-9270676

eti@reshef-bit.co.il

תאונה, פעולת טרור, מחלה קשה או גיל מתקדם עלולים להביא כל אחד מאתנו למצב סיעודי. המצב הסיעודי הופך את הלוקים בו לתלויים באחרים - בני משפחה או גורמים מקצועיים, ואף מצריך טיפול רפואי יקר. הקשר האישי הרצוף עם הסביבה וטיפול רפואי מתקדם הכרחיים כדי להשתקם לקראת חיים עצמאיים של כבוד.

מערכת הבריאות ומדינת ישראל, אינן מסוגלות לעמוד בנטל התקציבי האדיר הכרוך בדאגה למספר הולך וגדל של נזקקי סיעודי. הביטוחים המשלימים של קופות החולים נותנים לכך מענה חלקי בלבד, כיוון שהתגמול החודשי נמוך מאד ותקופת התגמול קצרה.

ביטוח סיעודי הנערך בחברת ביטוח יבטיח, שאדם שנקלע למצב סיעודי יקבל גימלה מלאה, שתשולם לו כל עוד מצבו מוגדר סיעודי.

מצב סיעודי: אי יכולתו של אדם לבצע ללא סיוע פעולות יומיומיות כמו: לקום ולשכב, להתרחץ ולהתגלח, לאכול ולשתות, ללכת, לשלוט בסוגרים, להתלבש ולהתפשט.

אלצהיימר ודמנציה - מצבים של תשישות נפש - נחשבים גם הם למצב סיעודי.

Thanks! Message sent.

bottom of page