top of page

ביטוח להפרת קניין רוחני 

עו״ד שי רוזנבלום

מנהל צוות סיכונים מיוחדים

טלפון:
03-6142121

0504455726

אימייל:

ShayR@amnongur.co.il

מה הם סיכוני חבות בגין הפרת קניין רוחני?


סיכוני הפרת קניין רוחני כוללים סיכון להפרת כל פטנט, סימן, זכויות יוצרים, עיצוב, שם מתחם (דומיין) או זכויות קניין רוחני שונות.

 
הגנת קניין רוחני


כיסוי ניתן להוצאות משפט ולתשלומים לצד שלישי, כולל פשרות, שהוצאו במסגרת הגנה בהליך משפטי כלשהו שהוגש כנגד המבוטח: 


למי כדאי לרכוש כיסוי זה?


כל חברה המתכננת, מייצרת, מוכרת או מספקת מוצר עלולה להפר, שלא במתכוון, זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ולשאת בחבות בגין הפרה זו. אפילו אם הן רק מספקות מוצר שתוכנן ו/או יוצר על ידי צד שלישי, הן עדיין עלולות לשאת בחבות בגין הפרה תורמת. 
גופים עם חשיפה בארה”ב עשויים לגלות כי הוצאותיהם המשפטיות והמענקים הנפסקים בבתי המשפט גבוהים באופן משמעותי. 

מגזרי תעשייה אופייניים המבקשים כיסוי כוללים:

  • תוכנה וחומרה

  • פרמאצבטיקה ומדעי חיים

  • הנדסה, תעופה ורכב


ביטוחים נוספים רלוונטיים הינם: אחריות מקצועית היי טקביטוח חבות המוצרביטוח דירקטורים ונושאי משרה,ביטוח ניסויים קליניים.

Thanks! Message sent.

bottom of page