top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - נזקים בעולם הפיזי שמקורם בעולם הוירטואלי מי ישלם על הנזקים

ת. פרסום: מאי 2008

שלום רב,

נזקים בעולם הפיזי שמקורם בעולם הוירטואלי מי ישלם על הנזקים:

קשה להתעלם מההתפתחות המסחרית שחלה בעשור האחרון בתחום האינטרנט, התפתחות זו הביאה בעקבותיה אחריות מוגברת של גורמים הפועלים באינטרנט למעשיהם, מעשי לקוחותיהם והשלכות תעבורת המידע העובר בתחום שליטתם. כל אלה גרמו לעלייה בסוג ורמת הסיכונים להם נחשף יזם עם כניסתו לפעילות אינטרנטית. בשנים האחרונות התברר כי באופן דומה לעולם הפיזי, גם באינטרנט ניתן לפגוע באמצעים שונים בזכויות שונות אשר, בסופו של דבר, גורמות לנזקים ממשיים. לדוגמה: פריצות של האקרים לאתרים שונים באינטרנט ולמערכות ממוחשבות וגרימת נזקים כגון פגיעה בפעילות אתר זה או אחר ו/או המערכת הממוחשבת. יש לציין כי בנוסף לנזקים הישירים שנגרמים בשל הפריצה או הוירוס, בטווח הארוך נוצרים נזקים עקיפים שבחלק מהמקרים הינם חמורים יותר מהנזקים הישירים. פגיעות כמו ה-(DDOS -Distributed Denial of Service) גרמו לנזקים שנאמדו בכמה מיליוני דולרים לחלק מהאתרים הפופולאריים ביותר באינטרנט.


ה"איום" מפגיעה על-ידי גורמים עוינים באינטרנט הפך לפתע לממשי כאשר חברות גדולות כקטנות נאלצו להפסיק את פעילותן למשך פרקי זמן לא מבוטלים ולהקים מחדש את מערכותיהן תוך ספיגת נזקים כלכליים כבדים ופגיעה חמורה למוניטין ולרמת יכולת ההישרדות של החברה.


הנזקים שנגרמו לחברות השונות, בחלקם היו הרי גורל לחלק מהחברות וגרמו למצב אבסורדי שחברה בעלת סיכויי הצלחה טובים אינה יכולה לשוב ולתפקד מאחר ואין לה את התקציב לתקן את אשר נהרס או להשיב את ביטחון לקוחותיה לשירותים שהיא נותנת.


הצורך לחלופה שתגן מפני נזקים שוירוסים ו/או האקרים ו/או שאר מעשים בלתי חוקיים הגיעה למסה קריטית ורעיון הביטוח בעולם הקיברנטי נולד. כידוע ביטוח מפני סיכונים בעולם הפיזי הינו דבר שבשגרה, ביטוח בעולם הפיזי פופולארי עד כדי כך, שקיימים מעט מאוד דברים שאינם ברי ביטוח.


חברת הביטוח יכולה להיכנס לנעלי בעל האחריות ולשאת בעול הנזקים; ביטוח הנזקים שנגרמו מקריסה של מערכות מחשוב ואתרים בעקבות פגיעת וירוסים ו/או האקרים ו/או סיבות אחרות, ביטוח כל הקומפוננטים שמרכיבים את המסחר האלקטרוני, ביטוח בגין נזקים שנגרמו מרשלנות בעולם הקיברנטי, ייצוג משפטי ותשלום ההוצאות במקרה של מציאת בעל החבות כחייב בתשלום לצד שלישי בגין הנזקים שנגרמו.


לאור התפתחות האינטרנט והסכנות הטמונות בחובו, נולד הצורך בשמירה על הקיים באמצעות ביטוח, עד לאחרונה לא היה בנמצא גורם שנתן כיסוי ביטוחי לפעילויות בעולם הקיברנטי ולו רק מחוסר הוודאות, החקיקה והאכיפה באינטרנט. כיום לאחר שגופים בינלאומיים בעלי השפעה נמצאים בשלבים מאוד מתקדמים של רגולציית חלקים נרחבים באינטרנט ולאור הצורך העז שהתעורר בקרב העוסקים במסחר האלקטרוני לרשת ביטחון, חברות ביטוח גדולות החלו למכור גם כיסוי ביטוחי לעולם הקיברנטי. כאמור, רעיון הביטוח אינו חדש, אך הידע הנצבר על הסיכונים הכרוכים בפעילות באינטרנט נרכש לאחרונה, דבר שנתן לחברות הביטוח את האפשרות לצפות ולחשב את מידת הסיכון והחבות שלהן בנזקים עתידיים שיגרמו אצל מבוטחיהן.


בנוסף ועל מנת שהביטוח המוצע על ידי המבטחת יהווה כיסוי רחב ככל האפשר לחברה, מומלץ לערוך מסמך ניהול סיכונים אשר יערך על ידי מומחה בתחום זה ואשר יספק לחברה "חליפת מגן" רחבה, ככל האפשר, בכדי שהחברה תהיה מודעת לנקודות החולשה בהן היא חשופה לסיכונים במהלך הפעילות העסקית שלה באינטרנט.


מסמך ניהול הסיכונים אמור ליתן מערכת כלים אופציונאלית לטיפול בנקודות החולשה ונקיטת צעדי מנע, כך לדוגמא; באמצעות מסמך ניהול הסיכונים יהיו לחברה כלים להקמת מערך ניהול סיכונים פסיבי ואקטיבי שבפועל יאפשר רכישת פוליסת ביטוח מתאימה לצרכים הספציפיים שלה. כך גם במידת הצורך עם שינוי במגמה מסוימת בעלת השפעה על החברה , ניתן יהיה באמצעות הכלים שיפורטו במסמך ניהול הסיכונים ובזמן אמת, לשדרג את פוליסת הביטוח בכדי ששינוי זה יבוא לידי ביטוי גם בכיסוי הנזיקי-כספי שחברת הביטוח תספק לחברה. עריכת מסמך ניהול סיכונים תתבסס על מסגרת (Scope) - פעילות החברה, המנגנונים בהם יעשה שימוש להשגת מטרת החברה, כגון: מנגנון שיווק/פרסום; מנגנון העסקה; מנגנון אספקה; מנגנון השבה. גורמים/ישויות משפטיות - הצדדים לסוגי העסקאות השונים שיתקיימו בחברה, כגון ,B-C; B-B; A-A. סוגי מסחר אלקטרוני, סוגי העסקאות שיתקיימו בחברה, מיקום האלמנטים השונים, כגון; חברת הניהול, שרת, אתרי ראי, יעד, קהל, מקום ביצוע פעילות החברה וטכנולוגיה שכן זו משפיעה על רמת וסוג הסיכון.


עם קבלת מסמך כאמור לעיל המפרט את כל חשיפות החברה בקשר עם פעילותה באינטרנט נעשית פניה למבטחת לקבלת הצעה לעריכת פוליסת הביטוח המתאימה ביותר ובעלת הכיסויים הרחבים ביותר בקשר עם מהות פעילותה של החברה.

17 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page