top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - מדוע עדיף לרכוש ביטוח דרך סוכן ביטוח

ת.פרסום: יוני 2011

כשמאי נזקים למעלה מ- 30 שנה, אני עוסק רבות בתביעות ביטוח שהוגשו ע"י מבוטחים כלפי חברות הביטוח. לא פעם, נוצרים חילוקי דעות בין המבוטח לבין חברת הביטוח באשר להיקף הנזק, ולעיתים אף בשאלת הכיסוי הביטוחי.

חוזה ביטוח אינו דומה לחוזה רגיל, הצרכן זקוק לחברת ביטוח לצורך הבטחת עתידו הכלכלי כאשר לעיתים , כל עתידו תלוי בכך. תמורת דמי ביטוח המסתכמים בכמה אלפי שקלים בשנה, מקבל המבוטח מסמך ובו הבטחה של חברת הביטוח לעמוד לצידו בעת צרה, הסכומים המבוטחים מסתכמים בדרך כלל בשווי המלא של הרכוש המבוטח (שווי הדירה, העסק או המכונית) ובביטוח נזקי גוף, ביטוח חיים וביטוח צד שלישי, יכולים הסכומים המבוטחים להסתכם במיליוני ש"ח.

סוכן ביטוח טוב יודע לבחור עבור המבוטח את הביטוחים הנכונים, לטפל בחידושי הפוליסה הנדרשים ועוד. כמו כן, במקביל, דואג הסוכן כי תטפל נכון ברכוש באופן שיהלום את תנאי הפוליסה, תבצע את ההגנות שנדרשו וכו'. שעת מבחן של חוזה הביטוח הינה בהתרחש מקרה שבו מערבים את חברת הביטוח. עפ"י הניסיון שצברתי, מצאתי כי חילוקי הדעות הקשים ביותר מתרחשים כאשר חוזה הביטוח נעשה ללא מעורבותו של סוכן ביטוח. בחלק מהמקרים טענו חברות הביטוח טענות צודקות של העדר כיסוי ביטוחי מתאים, סכומי ביטוח לא נכונים, תאור לא נכון של הרכוש שבוטח ועוד. גם כאן, רבים היו הסיכויים כי אי ההתאמות היו נמנעות מראש אילו נעשה הביטוח באמצעות סוכן ביטוח מקצועי ומנוסה.

אין זה סוד כי לחלק מחברות הביטוח ישנו אינטרס כלכלי מובהק לשלם כמה שפחות. במקרה של סירוב מצד חברת הביטוח לשלם את התביעה או חלק ממנה, עומדת בפני המבוטח האפשרות היחידה - לפנות לעזרת בית המשפט. כידוע לרוב, תהליך הבירור המשפטי הינו ארוך ויקר, ולא תמיד מגיעה העזרה הרצויה בזמן. לעיתים נאלץ המבוטח לוותר על זכויותיו מחמת לחץ כלכלי בו הוא נתון עקב קרות מקרה הביטוח והעלויות היקרות של הטיפול המשפטי. בעת הזאת זקוק הצרכן לאיש ביניים, אשר מכיר את חברת הביטוח ויש ביכולתו להשפיע על המערכת הביטוחית.

לסוכן ביטוח עניין כלכלי בלקוחותיו ולכן, הסוכן דואג שלקוחותיו יהיו מרוצים משירותיו, יחדשו דרכו את הביטוח וימליצו עליו לאחרים. סוכן ביטוח משפיע על חברת הביטוח באמצעות אישיותו, הכרותו את המערכת הפנימית בחברת הביטוח ולעיתים אף כוחו הכלכלי. יש ביכולתו של סוכן ביטוח לרכך את החלטות חברת הביטוח, ולאזן בין כוחה הכלכלי הבלתי מוגבל כמעט של חברת הביטוח לבין צרכיו של הצרכן. ולכן, לדעתי סוכן הביטוח הוא גורם מאוד חשוב במערכת שאין לבטל את השפעתו ויכולותיו.

5 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page