top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - הסבר ונקודות להדגשה - צו הרחבה בתעשייה

ת. פרסום: מאי 2006

מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה מאי 2006

מעסיק יקר

הנדון: צו הרחבה החדש למסגרת פנסיה מקיפה בתעשייה.

הצו, כמוהו כחוק , עשויות להיות לו השלכות רבות על מבנה התנאים הסוציאליים של עובדיך וכן על גובה התקציב העסק שלך המיועד לתנאים סוציאליים של עובדיך. במכתב זה , אנו מציגים את עיקרי הצו ומשמעויותיו למרות שקיימות עדיין אי בהירויות לגבי מספר נקודות המופיעות בו. אנו נשמח לעמוד לרשותך במתן פרטים נוספים והבהרות נוספות במידה ותידרשנה.

להלן עיקרי הוראות הצו :

מיום פרסומו ב- 9/05/06 . הצו מרחיב את ההסכם הקיבוצי הכללי מאוגוסט 2005. לראשונה הורחבו הוראות ההסכם הקיבוצי על כלל המעסיקים בתעשייה בישראל כולל מי שאינו נמנה על חברי התאחדות התעשיינים או התאחדות המלאכה והתעשייה. הצו חל גם על ענפי האלקטרוניקה, התוכנה, הביוטכנולוגיה, תקשורת, אופטיקה ואלקטרואופטיקה. הצו חל על כל המעבידים והעובדים בתחומים אלו, החל מהיום הראשון לעבודתם, ובאופן כללי פטורים ממנו רק מעסיקים אשר עורכים לעובדיהם קרן פנסיה מכח סכם קיבוצי או צו הרחבה. ההוראות המרכזיות של צו ההרחבה:

1. בסיס השכר החייב בהפרשות לתנאים סוציאליים: א. הרחבת בסיס השכר המבוטח ל- 100% מהשכר המשולב (השכר הבסיסי) ובנוסף לכך על מרכיבי השכר הבאים - ב. תוספת משמרות ותוספת תנאים מיוחדים - 100% מהתוספת. ג. פרמיות מדודות, פרמיות לא מדודות (עמלות,שכר קבלני וכו') - הפרשה עד 30% מהשכר הבסיסי. ד. תוספת דמי הבראה- הפרשה לתגמולים בלבד (10%). 2. שיעורי ההפרשה וסוג המוצר (כברירת מחדל) ע"פ הוראות הצו :

לקרן פנסיה – כרובד ראשון ,יבוטח שכר בגובה שלא יפחת מ- 80% מהשכר הממוצע במשק. על בסיס ההפרשות הבאות: ע"ח מעסיק- – 8.33% לפיצויים (או 6%+ של2.33%). 6.00% לתגמולים. ע"ח עובד -5.50% לתגמולים. לביטוח מנהלים או קרן פנסיה כללית -כרובד שני, יתרת השכר על בסיס הפרשות הבאות: ע"ח מעסיק - 8.33% לפיצויים. 5.00% לתגמולים. עד 2.50% לאכ"ע. ע"ח עובד - 5.00% לתגמולים.

3. הצו חל על כל העובדים החדשים והקיימים במועד כניסת הצו לתוקף, למעט: א. עובד הזכאי להיות מבוטח כעמית ותיק בקרן פנסיה ותיקה. ב. עובד שיש לו קופת ביטוח הכוללת ביטוח זקנה, נכות ושאירים, המבוססת על הפרשות בשיעור הכולל של 18.33% ועוד א.כ.ע (75% או 2.5% הגבוה ביניהם)- עובד כזה רשאי לדרוש בכתב החלת הצו. ג. עובד שיש לו חוזה עבודה הכולל תשלומים לקופת גמל לתגמולים ולפיצויים - עובד כזה רשאי לדרוש בכתב החלת הצו. ד. עובד החבר בפועל בקרן פנסיה מאושרת המבוססת על שיעורי ההפרשה הנהוגים אצל המעסיק. ה. מי שהגיע לגיל הפרישה ופרש מהעבודה. ו. בעל שליטה. ז. אוכלוסיות מיוחדות נוספות. (מבוגרים מעל גיל 55 שאינם מבוטחים, נוער מתחת לגיל 18, עובדים זרים,עובדי שטחים).

4. החלת הפטור לפי סעיף 14 באופן אוטומטי א. במקום פיצויי פיטורין בהתאם לסעיף 14 לחוק. ב. החלת פטור זה הינה רק בגין התקופה שבה בוצעו התשלומים ובגין הרכיבים ששולמו(הפרשת מעביד בגובה 6% מהווה 72% מפיצויי פיטורין). ג. אין צורך בהחתמה פרטנית של העובדים, לרבות עובדים קיימים שביקשו להחיל עליהם את הוראות הצו.

5. כללי א. אם העובד לא בחר הסדר פנסיוני אחר תוך 30 יום (בהתאם לסעיף 20 א (קופות גמל), המקנה לעובד את זכות הבחירה של סוג הביטוח הפנסיוני ויצרן הביטוח הפנסיוני), אזי יועברו הכספים בהתאם להוראות צו זה (קרן פנסיה על 80% משכר ממוצע והיתרה לקופת ביטוח או קרן פנסיה כללית). ב. בשנה הראשונה לא קיימת חובת הפרשה סדירה למרכיב פיצויים. בתום השנה יש להשלים פיצויים רטרואקטיבית. משנה ב' חלה חובה להפרשה מלאה לרבות מרכיב פיצויים סדיר ושוטף..

6. המלצות למעסיק ליישום הוראות הצו א. בחינת החבות המשפטית. האם הצו חל עליך ? ב. בחינת מרכיבי השכר והתאמת ההפרשות למרכיבים אלו. ג. בחינת משמעויות תקציביות (עקב הגדלת בסיס שכר, הפרשות גם על עובדים זמניים, הפרשות מייד עם תחילת העבודה וכו'). ד. קביעת ברירת מחדל לקופה הפנסיונית. ה. קביעת נוהל עבודה מול מנהל ההסדר. ו. עדכון תוכנות השכר בהתאם לשינויים.

6. משמעויות מיוחדות א. חוק הפיקוח (גמל) סעיף 20 א' גובר על הוראות צו הרחבה באשר לסוג המוצר והיצרן, והעובד רשאי לבחור הסדר פנסיוני שונה מהמוצע בצו זה. אולם , אין זה פוטר את המעביד מחובותיו לגבי בסיס השכר ותוספות השכר,לגבי חובתו לבטח גם עובדים זמניים וכן לגבי שיעורי ההפרשות והכל מהיום הראשון . ב. יש לבחון אצל כל מעביד את מבנה רכיבי השכר המשולם לעובדים ואופן חישובו. ג. יש סתירה בין סעיף 14 לסעיף 20(קופות גמל) לעניין בחירה בהון בלבד או לחילופין הסדר הוני המשלב קופ"ג.

נשמח לעמוד לשרותך במידה ותידרשנה הבהרות נוספות.

בברכה, רשף סוכנות לביטוח (2004 ) בע"מ מקבוצת שגיא יוגב חברת בת של מגדל.

408 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page