top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

ביטוח חבות המוצר - המדריך המלא


יצרנים, משווקים, יבואנים וייצואנים - ביטוח חבות מוצר כבר דאגתם שיש לכם?


האם אי פעם עצרתם לרגע לחשוב כמה אנשים באים במגע מדי יום עם המוצר אותו אתם מייצרים או משווקים? כלל העובדים, האורזים, הנהגים, השליחים, המפיצים, סדרני סחורה, הדיילות ועוד…

האם חשבתם פעם על התהליכים אותם עובר המוצר?


החל משלב פס הייצור במפעל וכלה בטיסות, הפלגות, נסיעות ארוכות, הרמות משא, דחיסה בקרטונים או מארזים אחרים או פגעי מזג האוויר, חום, כפור ועוד כהנה וכהנה.


ביטוח חבות המוצר - מגוון התלאות אותן עובר המוצר שלכם עד הגיעו אל היעד הנכסף - הלא הוא הצרכן הסופי הוא עצום וזהו גם גודל הסיכון הפוטנציאלי שלו להינזק בדרך, באופן הפוגם בשלמותו ואף עלול לגרום נזק לצרכן. מוצקי מזון, שתייה, תכשירי קוסמטיקה, מוצרי תינוקות, תרופות וכדורים, בגדים ולמעשה כל מוצר אותו הצרכן הסופי מכניס אל פיו או עוטה או מורח על גופו ישירות הם בבחינת פוטנציאל לאירוע ביטוחי.


ביטוח חבות המוצר - כיסוי ביטוחי עבור מי? באילו מקרים?


ביטוח חבות מוצר עונה על צורך זה ומעניק כיסוי ביטוחי עבור יצרן, משווק, יבואן ויצואן במקרה של תביעה משפטית בגין נזק פיזי או נפשי הנגרם לצרכן כתוצאה משימוש הגיוני, ישיר או עקיף במוצר.

פגיעה פיזית אשר נגרמה כתוצאה משימוש בתרופה שיש לה פגם בייצור או כתוצאה מאכילת מזון שניזוק או חלילה הורעל במהלך ייצורו עשוייה להיות חריפה ביותר להוביל לאירועים אקוטיים ואפילו למוות.


הסיבות לפגמים פוטנציאליים במוצרים, הינן מגוונות ובכללן ישנה אפשרות לפגם בייצור אשר נוצר במהלך ייצורו, פגם שנוצר בשלב התכנון הראשוני של המוצר ומהווה סיכון בטיחותי, פגם בהוראות השימוש המוביל לשימוש שאינו מומלץ במוצר, או פגם בשרשרת ההפצה.


ביטוח חבות המוצר מגן על כל העוסקים במלאכה מטעם המוטב בפוליסה ובקרות אירוע ביטוחי מבטיח את המשכיותו התקינה של העסק עובדיו ופס הייצור והשילוח של המוצר. ביטוח חבות מוצר מעניק כיסוי במקרים של תאונה, נזק פיזי או נפשי, מוות, מחלה, נזק לרכוש במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש במוצר.


פיצויים והוצאות משפטיות


הביטוח מכסה את ההוצאות המשפטיות, הפיצויים ושאר ההוצאות הכרוכות במקרה של אירוע ביטוחי.

עוד חשוב לציין כי על פי חוק, על היצרן/היבואן/היצואן/המשווק של המוצר חלה האחריות המלאה בגין המוצר. כך שבמקרה של נזק, הניזוק כלל לא מחוייב בהוכחת רשלנות של האחראים למוצר. מספיק שיוכיח כי נגרם לו נזק בעקבות שימוש במוצר שלהם.


כך שגם ולא נקבעה רשלנות מבחינה משפטית עדיין היצרנים והמשווקים אחראים על פי חוק והם אלו שיישאו בתוצאות הכלכליות הנלוות, המיידיות וארוכות הטווח.


צוות המומחים של רשף ביטוח יישמח ללוות אתכם ולייעץ באופן מקצועי אודות ביטוח חבות המוצר המותאם עבורכם ועבור צרכי המוצר שלכם, באופן אשר יבטיח כיסוי מלא ואיכותי במקרה של תביעה בשל אירוע ביטוחי.

ביטוח חבות המוצר - רשף סוכנות ביטוח

20 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page