top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

ביטוח חבות המוצר - המדריך לפוליסה מבית רשף סוכנות לביטוח

יצרן או משווק מוצרים? האם אתה מודע לעובדה שעל פי חוק, במידה ונגרם נזק מסוג כלשהו - פיזי, נפשי או רכוש למי מצרכני המוצר שבבעלותך, הנך אחראי לשאת בכל ההשלכות הנובעות מכך וזאת אף ללא הוכחת רשלנות מצדך אלא הוכחת גרימת נזק בלבד?


ביטוח חבות המוצר - כיסוי איכותי


בדיוק בשל זאת, ביטוח חבות המוצר, הינו אחד ממוצרי הביטוח הבסיסיים והנחוצים לך ביותר במידה ואתה בעל עסק יצרני, משווק, יבואן או יצואן של מוצרים לשימוש המוני. ביטוח כזה מעניק לך כיסוי ביטוחי איכותי במקרים של מחלה, היזק פיזי, מוות, או פגיעה נפשית מסוג כלשהן או נזק לרכוש/אובדן רכוש, הן לצרכן והן לגורם צד ג'.


לידיעתך - תביעות בגין חבות מוצר ניתן להגיש על בסיס חוק האחריות למוצרים פגומים וכמו כן, על בסיס פקודת הנזיקין. ייצור, שיווק, ייבוא וייצוא המוניים של מוצרים המיועדים לשימוש של קהל צרכנים רב, בתחומים של מדיקל ופארמה, מוצרי מזון, משקאות ותוספי מזון, מוצרי שימוש יומיומיים, מוצרי ביוטי ועוד, מהווה קרקע פורייה לתקלות.


גם אם הנכם נוקטים בשלל אמצעי ההגנה והבטיחות האפשריים והידועים לכם לכל אורך שרשרת הייצור והאספקה. טעות מחשובית, פגעי נזק האוויר, טעות טכנית, טעות של גורם אנוש - כל אלה ואחרות עשויות לפגום בתקינותו של המוצר הסופי המסופק ללקוח ולעיתים הפגיעה עשויה להיות בהיקף נזקי עצום אשר השלכותיו הכלכליות עלולות למוטט את העסק כולו. ביטוח חבות המוצר מספק כיסוי מלא על ההוצאות המשפטיות הכרוכות בתהליך מתחילתו ועד סופו כולל הגנה משפטית רחבה, עדים מומחים, שכר טרחה, הוצאות בית משפט, הוצאות תקשורתיות במקרה של פגיעה במוניטין והוצאות יחסי ציבור וכמובן הוצאות בגין פיצויים שנקבעו מטעם בית המשפט.


ליקויים אופציונליים העשויים לקרות במהלך ייצור/שיווק מוצרים

ליקוי בשלב שרשרת הייצור - ליקוי הנוצר במהלך שרשרת תהליך הייצור של המוצר, על אף ולמרות שננקטו הליכי המנע הנדרשים כחוק ואף מעבר לזאת.

ליקוי דגם - כבר בשלב התכנון ההתחלתי של ייצור המוצר, נוצר ליקוי בטיחותי אשר הופך אותו ללא כשיר לשימוש של קהל צרכנים. ליקוי בשלב הפיתוח - לאור הידע בתקופת ייצורו של המוצר, לא ניתן היה לחזות את הכשל הבטיחותי הקיים בו ואפשרות זאת נתגלתה רק בשלב מאוחר. ליקוי בהוראות השימוש - מתן הוראות שימוש מטעות לצרכן העושה שימוש במוצר המובילות אותו ליישום שגוי של המוצר ובעקבות זאת לנזק.

ביטוח חבות המוצר מספק כיסוי ביטוחי נרחב ואיכותי בקרות אירועים ביטוחיים לכל אורך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה וכמו כן לאחר תקופת הביטוח ובלבד והתביעה נעשתה בגין אירוע שהתרחש בתקופת הביטוח.


צוות המומחים של רשף סוכנות לביטוח, ישמח להעניק לכם ייעוץ וליווי מקצועיים בעריכת פוליסת ביטוח כזו המותאמת עבורכם ועבור הצרכים העסקיים שלכם.

ביטוח חבות המוצר - רשף סוכנות ביטוח

8 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page