top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

ביטוח בריאות - מה זה כולל ? איזה סוגי ביטוחים קיימים ומה לא נכלל בביטוח בריאות


ביטוח בריאות רשף סוכנות לביטוח
ביטוח בריאות רשף סוכנות לביטוח


נכון, יש לכם ביטוח בריאות מטעם המדינה, במסגרתו מוענקים לכם מגוון שירותים רפואיים על פי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי. אבל… עצרתם פעם לחשוב מה כולל ביטוח הבריאות הממלכתי? או האם די בכך? לצערנו, המציאות כיום מוכיחה כי רצוי מאוד שלכל אדם יהיה גם ביטוח בריאות פרטי, זאת על מנת להשלים את כל מה שחסר בביטוח הבריאות הממלכתי.ביטוח רפואי - מה מטרתו למי תקפה


מטרת ביטוח הבריאות הפרטי, היא מתן כיסוי ביטוחי אשר יבטיח כי בשעת הצורך ייקבל המבוטח מענה רפואי הולם, איכותי ומקיף, גם במידה והאירוע הרפואי לא כלול בסל הבריאות ו/או בביטוח הבריאות מטעם המדינה. על כן, חשיבותו של ביטוח הבריאות הפרטי תקפה עבור כלל אזרחי מדינת ישראל - נשים, גברים וטף.

מערך הרפואה הציבורי, קורס תחת הנטל, בתי החולים והמרפאות מלאים עד אפס מקום וכך גם התורים הארוכים לרופאים מומחים, בדיקות וניתוחים, על כן פעמים רבות, באופן אבסורד, דווקא ברגעים האקוטיים בהם נדרשת התערבות רפואית בהולה, אין לרפואה הציבורית יכולת להעניק אותה.


פוליסות ביטוח הבריאות מציעות כיסוי ביטוחי נרחב ומגוון הכולל טיפולים רפואיים, השתלות, תרופות, ניתוחים חדשניים ומורכבים, פרוצדורות רפואיות וניתוחים בחו"ל, בחירה עצמאית של רופאים מומחים, תחליפי ניתוח, טיפולים אמבולטוריים (כמו CT, MRIבדיקות במכונים ומרפאות חוץ, ביטוח תרופות מחוץ לסל, רפואה משלימה, טיפול פסיכולוגי, מוקד לאירועי לב ועוד.


ביטוח בריאות רגיל וביטוח שב"ן


ביטוחי הבריאות הפרטיים מציעים שני מסלולים עיקריים - מסלול ביטוח בריאות רגיל ומסלול משלים שב"ן. במסלול ביטוח הבריאות הפרטי הרגיל עומדת למבוטח האפשרות להפעיל באופן ישיר את הפוליסה בקרות אירוע רפואי. במסלול ביטוח בריאות פרטי משלים שב"ן, הכיסוי הבסיסי למבוטח ניתן על ידי הביטוח הרפואי הממלכתי ואילו ביטוח הבריאות הפרטי מספק השלמה בנוסף. קרי, פוליסת הביטוח הרפואי הפרטי מעניקה כיסוי עבור ההוצאות הרפואיות אשר ביטוח הבריאות הממלכתי אינו מכסה.


האפשרות לרכוש פוליסת ביטוח בריאות פרטית במסלול משלים שב"ן, נועדה על מנת למנוע סיטואציה של כפל ביטוחי. על שירות זהה.


פוליסות ביטוח הבריאות הפרטי מציעות מגוון כיסויים והרחבות:


*מימון תרופות מחוץ לסל - תרופות שאינן ממומנות תחת ביטוח הבריאות הממלכתי.

*מימון השתלות להצלת חיים או שיפור איכות חיים

*מימון ניתוחים בארץ - התייעצות עם מומחה בתחום, הניתוח עצמו או טיפול מחליף ניתוח.

*מימון ניתוחים בחו"ל - הניתוח עצמו או טיפול מחליף ניתוח.

*פרוצדורות רפואיות מיוחדות בחו"ל - במקרים בהם מוכח כי יש יתרון בביצוע הפרוצדורה בחו"ל. *כיסוי מחלות קשות - מענק חד פעמי בעת גילוי המחלה.

*כיסוי סיעודי. *כיסוי אמבולטורי - בדיקות מומחים, רפואה מונעת וכו'.

*כיסוי תאונות אישיות. *כיסוי טיפולי שיניים. * ביטוח נסיעות לחו"ל.

לידיעתכם, החל מתאריך פברואר 2016 פוליסת ביטוח ניתוחים היא אחידה.

כך שלמעשה הכיסוי הביטוחי המוענק במסגרתה הינו אחיד. ההבדלים הם בעלויות ובטיב השירות.

32 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page