top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - תקנה 34 א לתקנות קופות גמל

ת. פרסום: נובמבר 2008

לקוחות יקרים שלום רב,

מצ"ב בקובץ תקנה 34 א לתקנות קופות גמל - נא תשומת ליבכם לסתירה בין הוראותיה לבין הוראות שהוצאו על- ידי ניר כהן בנושא ניוד כספים. ע"פי תקנות הניוד הלקוח חייב לבחור בין משיכת כספי פיצויים או העברתם לקופת גמל.


נוצר מצב אשר על-פיו, עובד המנזיל כספי פיצויים פטורים (לא פודה אותם), כספים אלו הופכים להיות צבירה חדשה בכפוף לתיקון 3 .


כלומר, עמית אשר סיים עבודה ולו כספי פיצויים פטורים בתוכנית הונית והנ"ל לא יעביר הנחיות למשיכתן מהקופה. הכספים יקבלו סטטוס של כספים הצבורים בקופה לא משלמת לקצבה , ומשיכתם בעתיד תהא רק מקופה משלמת.


באוצר הבינו את הסתירה שנוצרה ואמורים לפתור אותה בחודשיים הקרובים. נא תשומת ליבכם בהמלצתכם על משיכת כספי פיצויים פטורים מתוכנית הונית ב-15 שנים לפני יציאתו של העמית לגמלאות.

395 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page