top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

3. ביטוח ניסויים קליניים - רשף סוכנות לביטוח

עולם המדע והרפואה מתקדם בשנים האחרונות בצעדי ענק. פריצות הדרך המדעיות משמעותיות וחשובות ויש להן השפעה מכרעת על משך החיים של בני אדם ועל איכות החיים שלהם.


כל תאוריה או פריצת דרך מדעית מחייבת בחינה יסודית ומעמיקה בדמות ניסוי קליני. הניסוי הקליני נערך על פי רוב בתנאי מעבדה המתקיימים בבתי חולים והם נערכים על ידי צוות רפואי מיומן על מתודולוגיות עבודה קפדניות ופרוטוקולים מוסדרים בהתאם להוראות החוק ומשרד הבריאות.


מהו ניסוי קליני?


ניסוי קליני הינו למעשה ניסוי בתנאים מבוקרים הנערך בהשתתפות בני אדם ומטרתו לבחון פרמטרים של אפקטיביות, בטיחות וכמובן תועלות או חסרונות בעת השימוש בתרופה או בפרוצדורה רפואית מכל סוג. הניסוי הקליני מאפשר הסקת מסקנות לגבי אופן הטיפול ומידת השפעתו החיובית/שלילית על בני האדם. עיקר הסיבה בגינה נערכים ניסויים קליניים היא למען פגיעה מעטה ככל הניתן בחיי בני אדם ובאיכות החיים בעת נטילת תרופה או מעבר טיפול רפואי מסויים.

מהו ביטוח ניסויים קליניים?


פוליסת ביטוח ניסויים קליניים מעניקה הגנה עבור הצוות המפעיל את הניסויי מפני תביעות של משתתפי הניסוי במקרה של פגיעה בעקבות השתתפותם בניסוי.


ביטוח ניסויים קליניים מעניק כיסוי ביטוחי לכל העוסקים במלאכת הניסוי הקליני מפני אירועים ביטוחיים במקרה שבו נגרם נזק מכל סוג - פיזי, נפשי או רכוש למשתתפי הניסוי. פוליסת ביטוח ניסויים קליניים תקפה במהלך תקופת הניסוי וכמו כן במהלך התקופה שלאחריו וזאת על פי ההגדרות החוקיות של משרד הבריאות.


פוליסת ביטוח ניסויים קליניים מכסה תביעות משפטיות, הוצאות הגנה משפטית, פיצויים במידה ונפסקו, ייעוץ מומחים במהלך המשפט ועוד הוצאות רבות הכרוכות בתביעות מורכבות מסוג זה.

שימו לב!

משרד הבריאות מגדיר במפורש את הנהלים הכרוכים בביצוע ניסויים קליניים ובין היתר ישנו נוהל הקובע כי טרום תחילת הניסוי הקליני יש לוודא קיומו של ביטוח ניסויים קליניים המעניק הגנה מלאה.


מה מעניקה הפוליסה?

​כיסוי פוליסת ביטוח ניסויים קליניים מעניק הגנה עבור הארגון היוזם את הניסוי הקליני, צוות החוקרים המקצועי או מי מטעמו, הצוות הרפואי המתפקד בפועל במתחם הניסוי הקליני, קרן המחקר במידה והיא מעורבת וכמובן בית החולים בו נערך הניסוי הקליני.


תחום הניסויים הקליניים הינו מורכב ודינאמי ביותר, ישנם ניסויים לוקאליים וגלובליים, ישנם ניסויים הנערכים במיקום אחד או בשלל מיקומים, ישנם ניסויים חד פעמיים וכאלה הנמשכים שנים רבות, לעיתים הצוות העורך את הניסוי הינו צוות מתחלף ולעיתים במהלך הניסוי ישנו צורך באנשים שונים אשר יתווספו לצוות המקורי.


חשוב מאוד בעת עריכת פוליסת ביטוח ניסויים קליניים לוודא כי הפוליסה גמישה ומותאמת עבור צרכי הניסוי הקליני העשויים להשתנות במהלך תקופת הניסוי. כמו כן במקרים בהם מדובר בניסויים גלובליים הנערכים במקביל באתרים שונים ברחבי העולם, חשוב להקפיד כי תנאי הפוליסה מותאמים על פי חוק המדינה בה נערך הניסוי.רשף סוכנות לביטוח תעמיד לרשותכם צוות מקצועי ובעל ניסיון רב על מנת שתקבלו מענה איכותי ומדוייק עבור צרכי הביטוח שלכם.

20 צפיות0 תגובות

Kommentare


bottom of page