top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

תיקון 190? מה זה? למי זה מתאים?

הגיל השלישי. כולנו נגיע לשם בסופו של דבר, מי מאיתנו מוקדם יותר ומי מאיתנו מאוחר יותר..

ועל מנת שנוכל לחיות ברווחה כלכלית ובכבוד, עלינו לנקוט צעדים כלכליים נכונים ומדודים כבר היום. קצבת הפנסיה, מהווה עבור רוב האוכלוסייה, את העוגן הכלכלי בגיל השלישי ולכן יש לדאוג ולוודא את אופן החסכון הפנסיוני שלנו ומרכיביו.


תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, אושר על ידי משרד האוצר על מנת לעודד פנסיונרים להפקיד את חסכונותיהם הכספיים אשר צברו במהלך שנותיהם, בקופת גמל ייעודית אשר ביכולתם לפדות אותה ולמשוך את כספיהם ממנה בכל רגע.


תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה


קיבל תוקף בשנת 2012, כאשר מטרת משרד האוצר הייתה הקטנת הפגיעה בחסכון בקרב האוכלוסייה לקראת גיל פרישה או האוכלוסיה שכבר בפנסיה בשל העובדה שקופות הגמל הפכו למוצר חסכון פנסיוני ותו לא. המטרה הייתה להשיב את האטרקטיביות של קופת הגמל עבור אוכלוסיות אלו על ידי שורת הטבות מס ונזילות משיכת הכספים. שורת ההטבות פיננסיות המוענקות לפנסיונרים ולפנסיונרים לעתיד היא מגוונת ועל כן חשוב להכיר את התיקון ואת ההשלכות הכלכליות האטרקטיביות של ניצולו באופן מיטבי.


התיקון מעניק מספר פטורים הנוגעים לתשלומי מס מקצבת זקנה. התיקון מאפשר למעשה הפקדה של כספים באופן חד פעמי או באופן רציף לקופת גמל ייעודית ובהמשך לכך למשוך את הסכום המלא או כקצבה קבועה לצד הטבות מס משמעותיות בעת המשיכה.:

יתרונותיו של התיקון לפקודת מס ההכנסה:


במידה ואתם מעל גיל 60 באפשרותכם למשוך את הכספים שהשקעתם בקופת הגמל בכל רגע. או במשיכה חד פעמית הכוללת תשלום מס נמוך משמעותית או כקצבה קבועה ללא תשלום מס כלל וכלל. ניתן לשנות את את מסלולי ההשקעה של כספיכם בכל עת. התיקון מאפשר מגוון השקעות נרחב ומגוון באפיקים מניבים. מינוי יורשים - תוכלו למנות יורשים בלעדיים של הכספים המופקדים במקרה של פטירה ללא צורך בצוואה או הצגת מסמכי פטירה.


דמי ניהול נמוכים - כחלק מהאטרקטיביות המוצעת במסגרת התיקון דמי הניהול של הקופה נמוכים מהמקובל בשוק בתחום. פוטנציאל לקבלת הלוואה מקופת הגמל בתנאים אטרקטיביים במיוחד. (כספי קופת הגמל משמשים כערבות להלוואה).


למי זה מתאים?


1. גימלאים בעלי קצבת פנסיה מובטחת אשר יוכלו להשקיע כסף ולקבל הטבות מס גם במקרה של משיכה חד פעמית של הכספים.

2. גימלאים נטולי חסכון פנסיוני אשר ביכולתם להפקיד כספים באופן חד פעמי לקופה והסכום יהווה עבורם קצבה חודשית הפטורה מתשלום מס.


לסיכום, התיקון מאפשר לפנסיונרים ליהנות מיתרונותיה של קופת הגמל כאפיק חסכון והשקעה ארוך טווח, ובמקביל לזאת להנות מהיתרונות של הנזילות הכספית בקופה המאפשרת משיכת כספים באופן מהיר ומיידי לצד שורה של הטבות מס אטרקטיביות.


14 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page