top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - תקנות ועדכונים מיוחדים לחברות ועובדים

ת. פרסום: ינואר 2009

שלום רב, לאחרונה פורסמו מספר עדכונים ותקנות בעלות משמעות מיוחדת לכם ולעובדיכם. להלן תקציר השינויים והפניה לקבלת מידע רחב יותר:

הסבת הפוליסות ההוניות ( קצבה לא משלמת ) לקצבה בתחילת שנת 2008 פרסם משרד האוצר תקנה המבטלת את האפשרות להפקיד כספים לתוכניות ההוניות והסבתם באופן אוטומטי לתוכניות קצבה לא משלמת (לגבי הפקדות חדשות מ 1/2008). מאז נדרשנו לשאלה מה לעשות עם התוכניות ההוניות. האם לבטלם ? האם להעביר את השכר המבוטח מהפוליסה ההונית לקצבתית ? כיצד יש לבצע הסבה וכו'. לאחרונה פירסמו מרבית חברות הביטוח את הנחיותיהם. מתוכן הפרסומים ניתן להבין כי טרם התקבלו כל האישורים הנדרשים ממשרד האוצר לפניותיהם אך ניתן להבין מה צופן העתיד:

פוליסות קצבה עם נספח הוני - הנספח יבוטל , ההפקדות בשנת 2008 יועברו לקצבה עם מקדם הקצבה המקורי. סכום הביטוח למקרה מוות לא יקטן (בהוספת הנספח ההוני סכום הביטוח למקרה מוות גדל בתעריף מוזל).

פוליסות הוניות למבוטח עם פוליסת קצבה עם מקדם קצבה ישן - הפוליסה ההונית תקבל את מקדם הקצבה של הפוליסה הוותיקה ( בחלק מהחברות ) ביום ההמרה. טרם אושר.

פוליסה הונית משנת 2001 על כל סוגייהם - יוסבו לפוליסת קצבה( נספח קצבה ) עם מקדם המרה הקיים היום בפוליסות החדשות. כל חברת ביטוח ותנאיה. טרם אושר.

פוליסות משנת 2008 לפיצויים בלבד - יישארו פוליסות קצבה לא משלמת.

חוו"ד - בנושא תשלום פיצויים מפוליסה היום הקובע-הלנת פיצויים בימים אלה של משבר פיננסי, שאחת מתוצאותיו היא נפילת שערים בבורסות העולם, וכמובן בישראל, צפה ועולה בעיה שבה נתקלים מעבידים ועובדים רבים. בניגוד לעבר, דחייה בקבלת הכסף מקופות גמל גורמת לשחיקת הכסף הצבור. כאשר מדובר בכספי פיצויי פיטורים, המיועדים לתשלום לעובדים המסיימים את עבודתם, ברור שהדבר גורם לדאגה רבה בקרב העובדים, ומעלה את השאלה הבלתי נמנעת: מי ישא בהפסד הנגרם במהלך התקופה שבין סיום העבודה למועד קבלת הכסף או העברת הבעלות בו על שם העובד? לקבלת המאמר לחצו כאן.

הנחיות חדשות מנציבות מס הכנסה בנוגע לטופס 161 ו 161 א בחודש יולי פורסמו תקנות חדשות בנוגע לטיפול בטופס 161 . להלן השינויים בראשי פרקים. לקבלת התקנה המלאהלחצו כאן. להלן הנקודת הבולטות: סמכות המעביד לחישוב מס בעת הפרישה - פרסומו התנאים בו המעביד חייב לבצע את חישוב המס לעובד על מנת להקל עליו את הטיפול בקבלת הפיצויים בעת סיום יחסי העבודה. הוספת עמודה לצבירה נוספת - הוספת עמודה בה ניתן לציין באופן מסודר את סכומי הכסף שטרם באו לידי ביטוי בטופסי העזר שמנפיקות קרנות הפנסיה / חברות הביטוח.


הכרה בתשלום לביטוח אובדן כושר עבודה בחודש ספטמבר פירסמה נציבות מס הכנסה הבהרה לתיקון 163 לעניין הכרת התשלום לביטוח אובדן כושר עבודה. הנציבות בקשה להבהיר מס' נקודות להלן: ההפקדה לביטוח אובדן כושר עבודה תוכר עד 3.5% מהשכר המבוטח במקום 2.5% כבעבר. ההפקדה תיכלל בסך תגמולי המעביד כך שההפקדה לתגמולים ואובדן כושר עבודה יחדיו לא תעלה על 7.5% מהשכר המבוטח ולא יותר מתקרת השכר 30650 ש"ח לחודש. לתקנה זו קיימת משמעות רבה ביותר לבעלי שכר גבוה. ניתן ואף מומלץ לערוך תכנון הפקדות נכון על מנת למנוע או להקטין את שווי המס בעת ההפקדה ובעת קבלת הקצבה. לקבלת התקנה והדוגמאות של נציבות מס הכנסה לחצו כאן.

עדכון הפרשות לתוכניות במסגרת פנסיית חובה. החל מינואר 2009 יש להגדיל את ההפקדות לתשלומי המעביד והעובד לפנסיית חובה לפי הפרוט הבא:

  • 1.67% לפיצויים.

  • 1.66% לתגמולי מעביד.

  • 1.66% לתגמולי עובד.

ברצוני להסב את תשומת ליבכם למס' נקודות נוספות:

  • ההפקדות מחויבות על פי חוק עד השכר הממוצע במשק.

  • "סעיף 14 חל באופן אוטומטי בשיעור של 20% לפחות על רכיב השכר עליו מופקדים הפיצויים אלה אם הוסכם בין הצדדים על היקף גבוה יותר.

46 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page