top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - חוק פנסיית חובה

ת. פרסום: נובמבר 2007

שלום רב,

במסגרת העדכונים השוטפים, נציג את הנושאים המרכזיים שעלו על הפרק בחודש האחרון:

  • חוק פנסיית חובה- מצ"ב מצגת אשר נערכה במסגרת קב' שגיא יוגב ( שותפינו ). מצגת זו מציגה את הנושאים העיקריים וכן פרק של שאלות ותשובות.


  • חודש נובמבר 2007 היה חודש "סוער" בתחום ההשקעות בישראל. בשונה מהמגמה שהייתה קיימת בשנים האחרונות מרבית הקרנות ההשתלמות וקופות הגמל "המשתתפות ברווחים" הפסידו. לרוב ההפסד נבע מהעובדה ששוק האג"ח הקונצרני המשמש ככלי השקעה נפוץ ביותר ונמצא בשימוש נרחב בקרנות הגדולות נחל הפסד ניכר, מדדי המניות הראו תשואה שלילית וכך גם השווקים בחו"ל. גורמים אלו השפיעו על כל הקרנות, אך בלטו בעיקר בקרנות הגדולות. ניתן לראות לדוגמא את קרן ההשתלמות של אקסלנס ( מצב שכזה אף התרחש בקרנות גדולות אחרות ) שבמשך השנים האחרונות השיגה תשואה נאה. קרן זו עמדה בסוף חודש אוקטובר על תשואה של 9.96% במשך 10 חודשים : תשואה גבוה, בטח לקרן גדולה. אולם האירועים שהתרחשו בחודש נובמבר כאמור השפיעו על אקסלנס, כמו על שאר הקופות הגדולות, והתוצאות של הקרן נמוכות באופן יחסי. מצב שכזה אף התרחש בקרנות גדולות אחרות. מאחר וקרן השתלמות הנה מוצר השקעה לטווח ארוך מומלץ להתייחס לסיטואציה זו בזהירות רבה תוך המשך מעקב ותשומת לב לשם קבלת החלטה נכונה. אנו לרשותכם לכל שאלה או הבהרה. אין בנכתב כאמור בכדי להחליף או להיות במקום יעוץ השקעות או פנסיוני כחוק.

מצ"ב טבלת השוואה אשר יכולה להיות לכם לעזר.

8 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page