top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - ביטוח דירקטורים ותיקון לתקנות מס הכנסה

ת. פרסום: מאי 2009

שלום רב,

ביטוח דירקטורים - במגמת הרחבה

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המגמה המטילה על נושאי משרה אחריות אישית, כמעט בכל תחום ובכל נושא, הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי. אם בעבר נושאי המשרה העלימו לעיתים עין מהפרות כאלו או אחרות שבוצעו על ידי החברה בה הועסקו, מתוך הנחה שאחריות, אם הייתה מוטלת, הייתה מוטלת ממילא על החברה המעסיקה בלבד, כיום, בסבירות גבוהה, העלמת עין שכזו, תוביל להטלת אחריות אזרחית ופלילית גם על נושאי המשרה. מאמר פרי עטה של עו"ד אפרת זוהר ממשרד זוהר ליפשיץ ושות' משרד המתמחה בייצוג לקוחות בתביעות אחריות נושאי משרה ונזיקין.


אנו שמחים להודיע על שיתוף פעולה עם משרד עו"ד זהר, ליפשיץ ושות' לייעוץ ללקוחותינו בתחום התביעות. אנו רואים בשיתוף פעולה זה , רובד נוסף לשירות מקצועי אותו אנו מעניקים ללקוחות החברה.


תיקון 3 לתקנות מס הכנסה - ביטול ההפקדות ההוניות

כידוע לכם בתיקון 3 שפורסם בשנת 2008 בוטלה האפשרות להפקדת כספים בתוכניות הונית, קרי לטובת משיכה בסכום ח"פ. החל משנת 2008 ניתן להפקיד למטרת קצבה בלבד. מצב זה גרם לשינוי מהותי במבנה התוכניות הסוציאליות. במהלך החודשים מאז המתנו כולנו להנחיות, מחברות הביטוח, לגבי הסבת התוכניות ההוניות ( קצבה לא משלמת ) לתוכניות קצבה משלמת. לאחרונה עודכנו כי חברות הביטוח החלו במהלך של הסבת הפוליסות מתוכניות הוניות ( קצבה לא משלמת ) לתוכניות קצבה הכוללת מקדמי קצבה מובטחים. המקדמים אשר יינתנו בתוכניות יהיו על בסיס המקדמים הישנים או המקדמים החדשים וזאת בהתאם לסוג התוכנית הקיימת. בתקופה הקרובה נתחיל בעדכון התוכניות ובידוע המבוטחים בשינוי העומד להתבצע.


כהרגלנו נשמח לעמוד לרשותכם למענה על שאלות.

7 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page