top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

יצרן, משווק, יבואן, עשית כבר ביטוח חבות מוצר?

במידה ואתם מנהלים עסק שפעילותו היא יצרנית, או שיווקית או שמדובר בייבוא וייצוא של מוצרים, המשותף לכם הינו העובדה שאתם חייבים ביטוח מסוג זה. ייצור, שיווק, ייבוא והפצה של מוצרים שלהם נקודת ממשק ישירה, מתמשכת ופיזית עם הצרכן כדוגמת - מוצרי מזון, מוצרי פארם, מוצרי קוסמטיקה וכ'ו, מחוייבות בהגנה ביטוחית במסגרת פוליסת ביטוח חבות מוצר, שכן מדובר במוצרים בעלי פוטנציאל נזק גבוה ולעיתים רבות, אנו עדים למקרים מצערים בהם פס הייצור מזדהם, או לחילופין טעות אנוש על ידי אחד הגורמים בשרשרת הייצור או שרשרת ההפצה פגמה בתקינותו של המוצר. מקרים כגון אלה עשויים להיות הרי אסון ומשמעותם לעיתים היא פגיעה פיזית בחיי אדם.


על כן, המטרה היא למזער את פוטנציאל הנזקים העלולים להתרחש ולדאוג להגנה מלאה ואיכותית ככל הניתן על ידי ביטוח חבות מוצר התפור עבור מידותיו וצרכיו של העסק.

ביטוח חבות מוצר - רשף סוכנות לביטוחביטוח חבות מוצר - על מה היא מגנה?


פוליסת ביטוח חבות מוצר מגנה על העסק במקרה של פגיעה גופנית, פגיעה נפשית או פגיעת רכוש אשר נגרמו לצרכן עקב שימוש במוצר של העסק (בין אם ייוצר, שווק או הופץ על ידו).


יש לקחת בחשבון כי בעת הפצה רחבה לקהל צרכנים גדול ומגוון, ייתכנו בהחלט תקלות העשויות להשפיע באופן שלילי על בריאותו של הצרכן הסופי, למרות שננקטו כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים על פי חוק ואף מעבר לכך. המשמעויות של תקלות כאלה עשויות להיות מרחיקות לכת מבחינה משפטית, כלכלית ואפילו מבחינת מוניטין של בית העסק.


המציאות הטכנולוגית והתקשורת הדיגיטלית המואצת של ימינו הפכו את הפרמטר של מוניטין עסקי לכלי חשוב מאוד עבור כל עסק. על כן לצד החשש מפני איום משפטי וכלכלי לעסק בעקבות קרות מקרה ביטוחי הנוגע לנזק לצרכן, ישנו חשש חמור לא פחות הנוגע למוניטין בית העסק. שכן, כידוע לצורך שיקום מוניטין שנפגע נדרשים משאבים רבים ופרק זמן ממושך. פוליס כזו מעניקה כיסוי עבור המבוטח גם עבור נזקים מסוג זה.


דברים נוספים שצריך לקחת בחשבוןהדברים החשובים לדעת בנוגע לביטוח הם: ביטוח חבות מוצר אינו מעניק מענה ביטוחי במקרה של שירות מקצועי הניתן על ידי בעל מקצוע מטעם העסק. לשם כך ישנה פוליסת ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח חבות מוצר מכסה ביטוחית נזקים פיזיים, נפשיים או נזקי רכוש אשר נגרמו בעקבות שימוש במוצר אשר ייוצר, שווק או הופץ על ידי העסק המבוטח. ביטוח חבות מוצר מכסה את העסק המבוטח מפני תביעות של גורם צד שלישי (להלן הצרכן) בגין אירועים ביטוחיים אשר קרו בטווח תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה של המבוטח.


לסיכום, במידה והנך בעל עסק ייצרן, משווק, ייבואן, ייצואן או מפיץ של מוצרים לשימוש המוני על ידי טווח רחב של סוגי אוכלוסייה במיקומים גאוגרפיים שונים. עלייך להיות מוגן במקרה בו שימוש במוצר ייפגע באופן ישיר או עקיף בצרכנים בעקבות השימוש בו. וודא כי בבעלותך פוליסת ביטוח חבות מוצר איכותית המספקת עבורך את הכיסוי הביטוחי המותאם עבור צרכייך.

63 צפיות0 תגובות

Yorumlar


bottom of page