top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

ביטוח דירה - איזה סוגי ביטוח קיימים, איך לדעת מה מתאים לכם?ביטוח דירה רשף סוכנות לביטוח
ביטוח דירה רשף סוכנות לביטוח

רכשתם את דירת חלומותיכם? ברכותינו :)

סביר להניח כי מדובר ברכישה המשמעותית והיקרה אותה תבצעו במהלך חייכם (עד בזכייה המיוחלת בלוטו או האקזיט המטורף - מה שיגיע קודם). האם עצרתם לרגע לחשוב מה יקרה במצב בו הדירה תנזק? סיטואציות של שריפות, הצפות, רעידות אדמה, פריצה ושוד וכו', קיימים אינסוף תרחישי זוועה והמשותף לכולם הוא אחד - הנזק הכספי העשוי להיגרם בעקבות מקרה שכזה הינו עצום ולא תוכלו לעמוד בו. על כן מומלץ, רצוי ואף הכרחי לרכוש ביטוח דירה המותאם עבורכם.


ממה מורכב ביטוח דירה?


ובכן, מדובר ביטוח דירה מורכב מביטוח מבנה ומביטוח תכולה, ישנה אפשרות לרכוש את שניהם יחד או רק אחד מהם. פוליסת ביטוח מבנה מעוגנת בחוק ועל כן מספקת כיסוי אחיד הכולל נזקי מבנה, נזקי אביזרים נייחים (קירות, חלונות, דלתות וכו') ונזקי תשתיות חיוניות.

הנזקים אותם מכסה פוליסת ביטוח המבנה הם נזקי סערה, שלגים, עשן, רעמים, אש, רעידות אדמה, שיטפונות, פריצות וכו'. ניתן בנוסף לבצע הרחבה של הפוליסה ולכלול קרות מקרה של נזק לצד שלישי.

שימו לב - במידה ויש לכם משכנתא, חלה עליכם חובה לרכוש ביטוח מבנה.

ממה מורכב ביטוח תכולה? במקרים בהם תכולת הבית הינה יקרה רצוי כמובן לבטח אף אותה שכן תרחישי פריצה, שריפות והצפות עשויים להשחית את תכולת הבית לחלוטין. אנא וודאו כי גורמים מקצועיים מטעם הביטוח יגיעו אליכם הביתה, יבצעו הערכה של עלות התכולה ויבצעו רישום מוקפד של כל פריט ועלותו. במידה ולא ייתבצע רישום שכזה, הגבלת הפיצוי במקרה של נזק לתכולה תוצמד לברירה הקבועה בחוק והפיצוי עשוי להיות נמוך מכפי שוויים המדויק של פריטי התכולה.מעבר לחלוקה הבסיסית של ביטוח מבנה וביטוח תכולה, ניתן במסגרת ביטוח הדירה לבצע הרחבות לפוליסה לדוגמה:

פוליסת אחריות צד ג' - מעניקה כיסוי ביטוחי בתרחיש של פגיעה גופנית או פגיעת רכוש לגורם אשר שוהה בנכס, נזקי חשמל , שברים של ציוד אלקרוני יקר ערך, שברי שמשות, כיסוי תכולה אישית, הקמה מחדש (כינון) - בתרחיש של פגיעה ברכוש הכיסוי ייבטח רכישה חדשה ועוד.


ייתכן כי במסגרת רכישת פוליסת ביטוח מבנה תוצב בפניכם דרישה ביטוחית לבצע התקנה/בחינה של מיגון בנכס (לדו' - אזעקה, סורגים וכו').

הפרמטרים לפיהם תקבע הפרמיה לתשלום ואת תנאי האשראי והתשלומים עבור ביטוח הדירה -

ישנם מספר פרמטרים על פיהם תקבע הפרמיה שלכם ברכישת ביטוח דירה, לדוגמה - סוג הנכס, הקומה, שטח, שוויו של כל המבנה, שוויו של תכולת המבנה, האם קיים מיגון ומהי איכות המיגון, האם היו מקרי תביעות ביטוחיות, ומהי ההשתתפות העצמית.

חשוב לשים לב בעת רכישת ביטוח הדירה כי הגורם המבטח הינו גורם מקצועי המאושר על ידי המפקח מטעם הביטוח, במידה ולא, לכיסוי פוליסת ביטוח הדירה אותו רכשתם לא יהה תוקף ובקרות תרחיש ביטוחי לא תפוצו.

19 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page